WIEDZA

WIEDZA

Każdy proces inwestycyjny, szczególnie w PPP jest złożony i żmudny. Wymaga planowania i analiz w długim horyzoncie czasowym. Ma to dobre strony. Im lepiej i bardziej szczegółowo przygotujemy się do tego procesu na samym jego początku, tym mniejsze będzie zagrożenie złego inwestowania funduszy publicznych w przyszłości. Warto na tym etapie skorzystać z wiedzy, którą dysponują nasi fachowcy.

DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

PPP to projekt w którym obie strony widzą korzyści. Nie ma tu przegranych, nie ma zwycięzców. Są partnerzy. Obie muszą ponosić zobowiązania i mieć korzyści. Potrafimy te korzyści wykazać i pomóc je zrealizować.

INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

Działamy dynamicznie. Przed przystąpieniem do realizacji projektu PPP rozpatrujemy wiele wariantów finansowania inwestycji. Zawsze rekomendujemy najbardziej korzystną dla obu stron.

O nas

PARTNERSTWO

PUBLICZNO-PRYWATNE

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jej jednostek budżetowych w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego.

To działalność biznesowa, która wymaga szczególnej uwagi. Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwanie, przed którym stoją wszystkie polskie miasta – zarówno bogate, jak i biedne: jak przy silnym ograniczeniu środków publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne wobec usług świadczonych przez instytucje publiczne.

Tworzymy zespół doświadczonych fachowców-praktyków z dziedzin: prawa, administracji, ekonomii, gospodarki oraz budownictwa.

Diagnozujemy ryzyka inwestycyjne, analizujemy rynki, określamy korzyści i efekty z realizacji przedsięwzięcia.

Specjalizujemy się w partnerstwie publiczno-prywatnym. Analizujemy, interpretujemy i w sposób czytelny przedstawiamy interakcje Miasto-Mieszkańcy.

NASZE USŁUGI:

ANALIZA POTRZEB

ANALIZA POTRZEB

Opracowujemy i prezentujemy strategiczne informacje, wskaźniki oraz interaktywne mapy dotyczące wszystkich aspektów życia w mieście. Już na etapie analiz przedrealizacyjnych przeprowadzamy tzw. testy rynku wśród potencjalnie zainteresowanych podmiotów.

PLANOWANIE ROZWOJU

PLANOWANIE ROZWOJU

Planując swój rozwój, miasta nie mogą ograniczać się jedynie do działań bieżących i dotyczących najbliższej przyszłości. Powinny tworzyć spójny system planowania w oparciu o pozyskiwanie funduszy. Nasze działania służą właśnie temu celowi.

WSKAZANIE POMYSŁU

WSKAZANIE POMYSŁU

Szukając najlepszego rozwiązania bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, m.in. te wskazane w strategiach zrównoważonego rozwoju miast.

POZYSKANIE INWESTORA

POZYSKANIE INWESTORA

Realizując projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego współpracujemy z wieloma samorządami oraz z firmami. Wskazanie i pozyskanie najbardziej odpowiedniego partnera z sektora prywatnego jest więc po naszej stronie.

MONITORING PRZEDSIĘWZIĘCIA

MONITORING PRZEDSIĘWZIĘCIA

Oferujemy narzędzie i procedury, które pozwalają przeprowadzić proces inwestycyjny przez wszystkie jego etapy – aż do finału zadowalającego obie strony.

Doradztwo

Doradztwo

Szukając najlepszego rozwiązania bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, m.in. te wskazane w strategiach zrównoważonego rozwoju miast.

DLACZEGO MY

Miasta to duże korporacje i należy zarządzać nimi jak firmami, pamiętając przy tym, że służą mieszkańcom. Wiemy jak zdobywać na to pieniądze.

Formularz kontaktowy