PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jej jednostek budżetowych w zakresie: Partnerstwa publicznohow to write a compare and contrast paper – prywatnego.

Jak współpracujemy z samorządami?

-analiza potrzeb samorządu ,

-planowanie rozwoju gospodarczego miasta,

-wskazanie pomysłu na zrealizowanie inwestycji,

-przeprowadzenieprocedury pozyskania partnera z sektora prywatnego,

-monitoring przedsięwzięciademonstration speech ideas with food

Pomagamy w sposób czytelny przedstawiać oraz prowadzić interakcje pomiędzy mieszkańcami a Miastem. Prezentujemy bieżące informacje, wskaźniki oraz interaktywne mapy dotyczące wszystkich aspektów życia w mieście. Wspomagamy podejmowanie decyzji oraz wykonywanie analiz.

Potrafimy w sposób analityczny zdiagnozować ryzyka inwestycyjne, przeprowadzić przez badanie rynku przy pomyśle na realizacje przedsięwzięcia, określić korzyści i efekty z realizacji zamierzenia.